Dünya Liderleri önümüzdeki 15 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Hedef üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme. Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Hedefler bu taahhütleri gerçekleştirebilir. Bütün ülkelerde. Tüm insanlar için. Bunların gerçekleşebilmesi için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor. HERKESE ANLATIN.
 • Yoksulluğa son
 • Açlığa son
 • Sağlıklı bireyler
 • Nitelikli eğitim
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Temiz su ve sıhhi koşullar
 • Erişilebilir ve temiz enerji
 • İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
 • Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
 • Eşitsizliklerin azaltılması
 • Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları
 • Sorumlu tüketim ve üretim
 • İklim eylemi
 • Sudaki yaşam
 • Karasal yaşam
 • Barış, adalet ve güçlü kurumlar
 • Hedefler için ortaklıklar