Birleşmiş Milletler Vakfı (UNF) Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını dünyanın her yanında yapılmakta olan çalışmalara bağlamakta; bunun için de iklim değişikliği, küresel sağlık, barış ve güvenlik, kadınların gücünü artırmak, fakirliği ortadan kaldırmak, enerjiye kolay erişim sağlamak gibi konularda BM’e yardımcı olmak amacıyla iş çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin enerji ve uzmanlıklarını harekete geçirmektedir.